Bilans

52W każdym biznesie warto sformułować bilans z którego wyraźnie widać skład naszej firmy w postaci wartościowej..
W biznesie oczywistym jest że najważniejszą pozycją bilansu jest pozycja wynik finansowy gdzie możemy mieć zysk ,gdy przychody są większe od kosztów lub stratę gdy koszty są większe od przychodów. Bilans oprócz ukazania w postaci wartościowej struktury naszego przedsiębiorstwa przydaje się do obliczenia wskaźników które bywają bardzo przydatne w biznesie. Na początku warto jest się zapoznać z poszczególnymi elementami bilansu. Bilans dzielimy na dwie strony, Pierwsza to aktywa czyli środki które posiadamy a druga to pasywa czyli kapitały z których zostały sfinansowane aktywa. Aktywa z kolei dzielimy na aktywa trwałe czyli środki które mają użyteczność powyżej 12 miesięcy i aktywa obrotowe czyli takie które są wykorzystywane w ciągu jednego roku. Do aktywów trwałych zaliczamy: środki trwałe czyli maszyny i urządzenia które trwale wykorzystujemy w naszej działalności takie jak samochody, meble, komputery, duże maszyny produkcyjne i inne. Środki trwałe możemy amortyzować. Wartości niematerialne i prawne w skład, których wchodzą różne prawa, patenty i wzory użytkowe, Inwestycje długoterminowe czyli takie których wykup następuj po upływie czasu dłuższego niż rok. Do aktywów obrotowych zaliczamy Materiały zapasy wyroby gotowe, towary, środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe oraz zobowiązania. Najłatwiej jest zapamiętać że w aktywach obrotowych umieszczamy rzeczy które zużywają się najczęściej w ciągu jednego cyklu produkcyjnego. W pasywach umieszczamy pozycje takie jak Kapitał własny czyli nasze własne środki z których sfinansowaliśmy naszą działalność oraz kapitały obce czyli zobowiązania, chodzi tutaj o kapitały które pożyczyliśmy na sfinansowanie naszego biznesu. Bilans jest obowiązkowy przy większej działalności i tworzymy go każdego roku na początku, bilans zamknięcia na ostatni dzień grudnia jest jednocześnie bilansem otwarcie dnia pierwszego stycznia w roku następnym. Kiedy posiadamy już wyszczególnienie majątku w postaci bilansu możemy zbadać jego strukturę i obliczyć kilka podstawowych wskaźników. Jednym z takich wskaźników jest rentowność majątkowa albo rentowność sprzedaży. Aby wyliczyć rentowność majątku musimy odnaleźć wartość aktywów trwałych i zysk, dzielimy aktywa trwałe na zysk i otrzymujemy wskaźnik w postaci ułamka dziesiętnego, który mówi nam o tym ile każda złotówka zainwestowana w aktywa daje nam zysku. Podobnie jest z rentownością sprzedaży, aby ją wyliczyć wystarczy podzielić zysk na przychody ze sprzedaży w ten sposób uzyskujemy informację ile zyskujemy na sprzedaży. Ogólnie dzięki wskaźnikom rentowności możemy określić czy opłaca nam się dalej prowadzić biznes czy może lepszym rozwiązaniem jest sprzedaż firmy i zainwestowanie pieniędzy na przykład w lokatę. Innymi wskaźnikami, które pozwala nam wyliczyć bilans są wskaźniki płynności finansowej jest ich kilka i każdy z nich pozwala określić w jakim stanie jesteśmy pokryć zobowiązania. Możemy także wyliczyć szybkość spłaty zobowiązań. Bilans jest ważnym narzędziem szczególnie w przypadku większych przedsięwzięć i pozwala zbadać wiele zależności oraz przeprowadzić analizy, które mogą wpłynąć na szybki i znaczny rozrost biznesu.

Kategoria: Biznesplan | Opublikowano: 15 września 2010 | Tagi: , , , , , ,

Poruszane tematy

Archiwum

Warto jest być człowiekiem przedsiębiorczym i tworzyć własny biznes, szczególnie ważne jest to w dzisiejszych czasach kiedy trudno jest zdobyć dobre stanowisko pracy lub jakąkolwiek pracę kiedy ma się słabe kwalifikacje przy tak wysokim bezrobociu. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie własnego miejsca pracy gdy poszukujemy podstawowego źródła dochodu, takie rozwiązanie ma bardzo wiele zalet ale także pewne wady.

Jest kilka pojęć, które dla większości lub przynajmniej części zwykłych ludzi wydają się obce i nieznane a jednocześnie dość często pojawiają się w prasie. Warto jest dowiedzieć się o co tak naprawdę chodzi. Pierwszym słowem na które warto zwrócić uwagę jest podaż. Podaż to ilość produktów jaką są w stanie wyprodukować przedsiębiorcy przy obecnych warunkach i cenach. Silnie związanym pojęciem z podażą jest popyt, oznacza ono ilość dóbr jaką są w stanie i chcą nabyć konsumenci przy obecnych cenach i warunkach. Dość często ostatnio używanym w prasie biznesowej jest pojęciem jest franczyzna. Franczyzna to pewien rodzaj umowy pomiędzy franczyznodawcą i franczyznobiorcą. Umowa taka umożliwia i jednocześnie zobowiązuje do prowadzenia firmy po franczyznodawcę, zawiera ona know how i wszelkie wsparcie ze strony dawcy. Taki biznes jest dzisiaj dość opłacalny i całkiem sporo osób się na niego decyduje ponieważ wynika z tego kilka sporych korzyści takich jak: gotowy pomysł, szkolenia, i wsparcie. Kolejny pojęciem niezwykle często pojawiającym się w prasie i jednocześnie znany przez niezwykle małą liczbę osób jest know how, jest ono ściągnięte z języka angielskie i w wolnym tłumaczeniu oznacza know- wiedzieć how – jak. Termin ten oznacza konkretną wiedzę techniczną wykorzystywaną do produkcji lub sprzedaży danego produktu. Czasami zdarza się że nie wiem co oznacza termin zysk, oznacza on różnicę miedzy przychodami i kosztami. Reklama: lokatuj.wordpress.com/2017/08/25/zagraniczne-inwestycje-w-polsce/

Copyright © 2018 Darmowa pożyczka na oświadczenie pod zastaw, biznes