Wybór formy prawnej

7Gdy zakładamy własny biznes prędzej niż później spotykamy się z problemem wyboru formy prawnej działalności gospodarczej.
Przy zakładaniu działalności gospodarczej musimy wybrać jedną z form prawnych naszej działalności, dobry wybór jest bardzo ważny ponieważ każda forma ma swoje wady i zalety dlatego powinniśmy się dobrze zastanowić nad wyborem odpowiedniej dla naszego biznesu formy. Każdy przedsiębiorca ma na początku do wyboru kilka form prowadzenia działalności: do wyboru mamy prowadzenie biznesu indywidualnie jako przedsiębiorstwo jednoosobowe, Prowadzenie działalności w formie spółki wraz z innymi wspólnikami oraz prowadzenie biznesu w formie spółdzielni. Pierwszą najczęściej wybieraną formą prawną szczególnie przy rozpoczynaniu działalności jest indywidualna działalność gospodarcza ,wówczas gdy wybierzemy tę właśnie formę nazwą naszej firmy staje się nasze imię i nazwisko np. Jan Kowalski. Główną wadą jest pełna odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem a główną zaletą jest pełna kontrola nad prowadzoną działalnością tutaj wszystko zależy od nas. Gdy chcemy prowadzić działalność ze wspólnikiem możemy miedzy innymi wybrać działanie w formie spółki cywilnej, w tym przypadku jest podobnie jak w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej z tym że każdy wspólnik musi się zarejestrować oddzielnie. Przy większym biznesie warto rozważyć możliwość działania w spółkach kapitałowych czyli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną spółką ze względu na niskie wymagania finansowe (aby działać w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy że będziemy posiadać kapitał w wysokości 5000zł) jedną z głównych zalet wyboru tej właśnie spółki jest to że za zobowiązania odpowiadamy jedynie do wysokości wniesionego kapitału, oczywiście wymagania formalne w tej formie są większe i bardziej skomplikowane niż w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej. Kiedy posiadamy większą działalność warto zastanowić się nad założeniem spółki akcyjnej, jak sama nazwa wskazuje występują tutaj akcjonariusze czyli osoby posiadające udziały w spółce, aby założyć taką spółkę niezbędny jest kapitał w postaci co najmniej 50 000zł. Zarząd występuje w formie walnego zgromadzenia akcjonariuszy i oczywiście wymagania formalne w takiej spółce są największe musimy prowadzić pełną księgowość wynika to z dużych obrotów firmy największą zaletą jest kapitał akcjonariuszy a wadą ograniczenie kontroli nad biznesem. Jedną z najrzadziej używanych form jest spółka jawna, w tym przypadku własność spółki stanowi majątek osobisty partnerów, spółka ta nie posiada osobowości prawnej nie jest tutaj wymagany zarząd a reprezentować ją może każdy ze wspólników. Kolejną raczej rzadko wybieraną spółką jest spółka Komandytowa, występują tutaj dwa rodzaje wspólników komplementariusz ,który odpowiada swoim całym majątkiem za zobowiązania spółki i komandytariusze którzy odpowiadają za zobowiązania spółki do wniesionych wkładów wadą jest to że komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, jest to najrzadziej wybierana metoda prowadzenia biznesu. Jest także spółka komandytowo-akcyjna, która jest pewnego rodzaju połączeniem spółek komandytowej i akcyjnej połączenie polega na tym że w spółce komandytowej występują akcjonariusze. Decydującymi kryteriami wyboru spółki są możliwości finansowania, wymagania założycielskie, zarząd, zakres kontroli i zakres odpowiedzialności majątkowej i odpowiedzialności za ryzyko.

Kategoria: Podatki | Opublikowano: 12 listopada 2010 | Tagi: , , , , , , ,

Wybór formy opodatkowania

10Wybór formy opodatkowania jest jedną z tych ważniejszych rzeczy w biznesie..
Na początku naszego biznesu mamy do wyboru aż pięć form opodatkowania takie jak karta podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, podatek na zasadach ogólnych i podatek tonażowy. Najlepiej jest jeśli decyzję o formie opodatkowania podejmiemy jeszcze przed rejestracją lub jeśli już prowadzimy działalność gospodarczą decyzję o formie opodatkowania podejmujemy przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego. W trakcie roku podatkowego nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania i musimy czekać aż do następnego roku toteż decyzja powinna być podjęta świadomie i po dobrej analizie jeśli chcemy aby nasz biznes przyniósł jak największe zyski. Podatek na zasadach ogólnych wybieramy wtedy gdy nie spodziewamy się wysokich zysków przekraczających pierwszy próg podatkowy w ten sposób płacimy wysokość podatku jedynie z pierwszego progu. Metodę liniową wybieramy wtedy gdy spodziewamy się bardzo wysokich zysków w ten sposób płacimy podatek na jednym poziomie niezależnie od wysokości dochodów, jest to pewnego typu ucieczka od drugiego progu ,który wynosi aż 32%. Podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest najodpowiedniejszy dla osób ,które ponoszą bardzo małe koszty prowadzenia działalności lub w ogóle ich nie generują. Ryczałt ewidencjonowany to podatek od przychodów bez możliwości odliczenia kosztów, mamy kilka stawek w zależności od tego jaką działalność prowadzimy: najwyższa jest stawka 20% i płacą ją osoby wykonujące wolne zawody, kolejną stawką jest 17% i obejmuje ona usługi między innymi reprodukcji nośników pamięci ,sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi hotelowe czy zarządzanie nieruchomościami, kolejna jest 8,5% i obejmuje ona między innymi usługi związane z edukacją, ochroną pożarową czy usługami gastronomicznymi, jest też stawka wynosząca 5,5% obejmująca usługi wytwórcze, budowlane i sprzedaż biletów komunikacji miejskiej zaś najniższą stawką ryczałtu ewidencjonowanego jest 3% stawka obejmująca na przykład handel i zbywanie środków trwałych. Ostatnią formą opodatkowania jest karta podatkowa, jej główną zaletą jest to że ogranicza do minimum formalności związane z prowadzeniem działalności ,jest to najprostsza forma rozliczeń podatkowych i znajduje zastosowanie w najmniejszych przedsiębiorstwach, gdy działalność ma większe rozmiary zatrudniamy pewną ilość pracowników musimy zmienić tę formę opodatkowania na inną najlepiej na zasadach ogólnych. Dla wszystkich dostępne są tylko dwie możliwości rozliczeń a mianowicie forma w postaci podatku liniowego która wynosi 19% i podatku na zasadach ogólnych z dwoma progami podatkowymi w wysokościach 18% i 32%. Karta podatkowa jest dostępna tylko dla mikro przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, podobnie jest z przychodem ewidencjonowanym czyli ryczałtem w tym przypadku dostęp do tej metody mają przedsięwzięcia określone w ustawie Formę opodatkowania możemy zmieniać każdego roku jednak tylko przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego. Decyzję o odpowiedniej formie opodatkowania najlepiej jest podjąć gdy mamy już gotowy biznes plan i wiemy mniej więcej jak wygląda nasza działalność przynajmniej teoretycznie i mamy oszacowane w dość wiarygodnym stopniu potencjalne koszty i przychody. Wybór formy opodatkowania jest ważny ponieważ może wpłynąć na oszczędność w naszym przedsiębiorstwie a jak wiadomo każda oszczędność powiększa nasz zysk lub zmniejsza koszty co i tak wpływa pozytywnie na sytuację przedsiębiorstwa.

Kategoria: Działalność gospodarcza, Podatki | Opublikowano: 16 sierpnia 2010 | Tagi: , , , , , ,

Poruszane tematy

Archiwum

Warto jest być człowiekiem przedsiębiorczym i tworzyć własny biznes, szczególnie ważne jest to w dzisiejszych czasach kiedy trudno jest zdobyć dobre stanowisko pracy lub jakąkolwiek pracę kiedy ma się słabe kwalifikacje przy tak wysokim bezrobociu. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie własnego miejsca pracy gdy poszukujemy podstawowego źródła dochodu, takie rozwiązanie ma bardzo wiele zalet ale także pewne wady.

Jest kilka pojęć, które dla większości lub przynajmniej części zwykłych ludzi wydają się obce i nieznane a jednocześnie dość często pojawiają się w prasie. Warto jest dowiedzieć się o co tak naprawdę chodzi. Pierwszym słowem na które warto zwrócić uwagę jest podaż. Podaż to ilość produktów jaką są w stanie wyprodukować przedsiębiorcy przy obecnych warunkach i cenach. Silnie związanym pojęciem z podażą jest popyt, oznacza ono ilość dóbr jaką są w stanie i chcą nabyć konsumenci przy obecnych cenach i warunkach. Dość często ostatnio używanym w prasie biznesowej jest pojęciem jest franczyzna. Franczyzna to pewien rodzaj umowy pomiędzy franczyznodawcą i franczyznobiorcą. Umowa taka umożliwia i jednocześnie zobowiązuje do prowadzenia firmy po franczyznodawcę, zawiera ona know how i wszelkie wsparcie ze strony dawcy. Taki biznes jest dzisiaj dość opłacalny i całkiem sporo osób się na niego decyduje ponieważ wynika z tego kilka sporych korzyści takich jak: gotowy pomysł, szkolenia, i wsparcie. Kolejny pojęciem niezwykle często pojawiającym się w prasie i jednocześnie znany przez niezwykle małą liczbę osób jest know how, jest ono ściągnięte z języka angielskie i w wolnym tłumaczeniu oznacza know- wiedzieć how – jak. Termin ten oznacza konkretną wiedzę techniczną wykorzystywaną do produkcji lub sprzedaży danego produktu. Czasami zdarza się że nie wiem co oznacza termin zysk, oznacza on różnicę miedzy przychodami i kosztami. Reklama:

Copyright © 2018 Darmowa pożyczka na oświadczenie pod zastaw, biznes